Frostrøyk over innsjø

Betalingsforsikring

Med Betalingsforsikring har du ekstra sikkerhet dersom du blir utsatt for en ulykke, blir syk, arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager. Forsikringen dekker også utestående gjeld ved dødsfall og kritisk sykdom.

Hvem kan tegne betalingsforsikring?

 • Billånskunder (hovedlåntaker) i Nordea Finans som er mellom 18 og 64 år (ikke fylt 64)
 • Du må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og jobbe minimum 16 timer i uken
 • Du må ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold
 • Fullstendige opplysninger om betalingsforsikringen finner du i forsikringsvilkårene

Forsikringsvilkår Betalingsforiskring - Billån Nordea Finans (pdf, 188 KB)Åpnes i nytt vindu  

Informasjon om forsikringsformidling (pdf, 34 KB)Åpnes i nytt vindu 

Produktark Betalingsforsikring - Billån Nordea Finans (pdf, 71 KB)Åpnes i nytt vindu

Engangsutbetalinger

Ved dødsfall

 • Innfrir utestående saldo ved dødsfall
 • Maks. kr 750 000,- 

Månedlige dekninger

Ved sykdom og ulykke

 • Terminbeløp ved 100% sykemelding som  varer utover 30 dager
 • Dekker inntil 12 mnd per skadetilfelle
 • Totalt 36 mnd dekning for lånets løpetid

Ved arbeidsledighet og permittering

 • Terminbeløp ved 100% sykemelding som varer utover 30 dager
 • Dekker inntil 12 mnd per skadetilfelle
 • Totalt 36 mnd dekning for lånets løpetid

Ved sykehusopphold

 • Terminbeløp ved sykehusopphold som varer utover 7 dager
 • Etter 7 dager dekkes ett fullt terminbeløp, deretter 1/30 del pr.dag
 • Dekker i inntil 12 mnd. per skadetilfelle
 • Totalt 36 mnd dekning for lånets løpetid

Pris

Pris for betalingsforsikring
SpesifikasjonPris
Forsikringspremie - per måned av opprinnelig lånebeløp, inkl. omkostninger (kommer i tillegg til lånets rente)8,00 %