Kontakt oss

Finn kontaktopplysninger til Nordea Finans

Om Nordea Finans

Eierforhold

Nordea Finans Norge er et heleid datterselskap av Nordea Bank Abp.

Distribusjon

Selskapet er konsernets spesialister innen leasing, bilfinansiering, factoring og salgsfinansiering. Produktene distribueres gjennom bankens landsomfattende salgsnett, ved selskapets egne medarbeidere på selskapets ti regionskontorer og via samarbeidende leverandører. Sistnevnte kan være bilforhandlere, leverandører av maskiner, utstyr, IKT og point-of-sale.

Etisk forvaltning

Nordea har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI - United Nations Principles for Responsible Investment) som inkluderer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsbeslutningene. Vi samarbeider også med det svenske selskapet Ethix om etisk sortering av alle fond og institusjonelle mandater.

I tillegg har Nordea et samarbeid med Hermes, en internasjonal pioner når det gjelder aktivt eierskap. Hermes vil på Nordeas vegne gå i dialog med selskaper i Nordeas portefølje som ikke lever opp til FNs prinsipper om ansvarlige investeringer, med det formål å endre selskapets atferd.

Man. - fre.: 9-16

Ring

232 06020

Fra utlandet: +47 232 06020