Agentregister

Vi samarbeider med ulike produktleverandører gjennom bankes landsomfattende salgsnett. Vårt agentregister innebærer bilforhandlere, leverandører av maskiner, IKT og annet utstyr.