Våre salgsrepresentanter

Selskapet har 9 salgsrepresentanter på ulike steder i landet. Kontorene er en integrert del av distribusjonsapparatet til Nordea Bank Abp, filial i Norge.

Oversikt over kontorene

 • Nordea Finans Norge AS (hovedkontor)
  Essendrops gate 7
  Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo
  Tlf. (+47) 915 06295
 • Viken /Buskerud, Vestfold og Telemark
  Nedre Langgate 43
  Postboks 2150, 3103 Tønsberg
  Tlf. (+47) 915 06295  
 • Nordvest
  Notenesgate 2
  Postboks 124, Sentrum, 6001 Ålesund
  Tlf. (+47) 915 06295  
 • Avdeling Factoring:
  Notenesgate 2, 6002 Ålesund
  Tlf. (+47) 915 06295 
 • Vest
  Alle Helgensgate 2-4
  Postboks 1162, Sentrum,
  5811 Bergen
  Tlf. (+47) 915 06295 
 • Sør
  Markensgate 16
  Postboks 202, 4662 Kristiansand
  Tlf. (+47) 915 06295 
 • Rogaland
  St. Svithunsgt. 1
  Postboks 750, 4004 Stavanger
  Tlf. +47 90255899 
 • Hedmark/Oppland
  Strandgata 30
  Postboks 1122, 2806 Gjøvik
  Tlf. (+47) 915 06295 
 • Akershus/Østfold
  Dronningensgate 1
  Postboks 160, 1530 Moss
  Tlf. (+47) 915 06295 
 • Trøndelag
  Munkegata 21,
  Postboks 2440,
  7005 Trondheim
  Tlf. (+47) 915 06295 
 • Nord
  Sjøgata 21, 8006 Bodø
  Postboks 563, 8001 Bodø
  Tlf (+47) 915 06295