Nordea Finans og SG Finans - spørsmål og svar

Hva betyr dette for meg som partner av Nordea Finans?

Hva betyr dette for meg som partner av Nordea Finans?

Nordea Finans blir en større og sterkere aktør. Dere blir en del av et av Nordens største finansieringselskap med en sterk lokal forankring.

Nordea Finans og SG Finans komplementerer hverandre godt. For majoriteten  av våre partnere vil det ikke bli noen store endringer. Det vil være "business as usual" med samme kontaktpersoner som tidligere.

Vi har en samarbeidsavtale med SG Finans. Hva innebærer dette for oss nå?

Les mer på nettsidene til Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans).

Vi har en samarbeidsavtale med både SG Finans og Nordea Finans i dag. Hvordan skal vi forholde oss til dette nå?

Vi kommer til å ta kontakt med dere slik at vi sammen kan bli enige om den beste løsningen for deg som partner.

Hvor kan vi henvende oss dersom vi har spørsmål?

Ta kontakt med deres kontaktperson hos Nordea Finans eller SG Finans. Dere er også velkommen til å kontakte kundeservice hos det selskapet dere har avtale med.

Hva betyr dette for meg som kunde av Nordea Finans?

Hva betyr dette for meg som kunde i Nordea Finans?

Nordea Finans blir en større og sterkere aktør. Dere blir en del av et av Nordens største finansieringselskap med en sterk lokal forankring.

Nordea Finans og SG Finans komplementerer hverandre godt. For majoriteten  av våre partnere vil det ikke bli noen store endringer. Det vil være "business as usual" med samme kontaktpersoner som tidligere.

Jeg er kunde hos SG Finans i dag, hva betyr dette for meg?

Les mer på nettsidene til Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans).

Jeg er kunde hos både SG Finans og Nordea Finans i dag. Hva skjer med avtalene mine?

Ingen endring. Avtalene vil løpe som tidligere.

Hvor kan jeg henvende meg dersom jeg har spørsmål?

Ta kontakt med din kontaktperson hos Nordea Finans eller SG Finans. Du er også velkommen til å kontakte kundeservice hos det selskapet dere har avtale med.

Hva betyr dette for meg som underleverandør av Nordea Finans?

Hva betyr dette for oss som underleverandør til Nordea Finans?

Nordea Finans blir en større og sterkere aktør. Dere blir en del av et av Nordens største finansieringselskap med en sterk lokal forankring.

Nordea Finans og SG Finans komplementerer hverandre godt. For majoriteten  av våre partnere vil det ikke bli noen store endringer. Det vil være "business as usual" med samme kontaktpersoner som tidligere.

Vi er underleverandør til både SG Finans og Nordea Finans i dag. Er det noe vi må gjøre fra vår side?

Ingen endringer. Avtalene vil løpe som tidligere.

Vi er underleverandør til SG Finans i dag. Hva innebærer dette for oss?

Les mer på nettsidene til Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans).

Hvor kan vi henvende oss dersom vi har spørsmål?

Ta kontakt med deres kontaktperson hos Nordea Finans eller SG Finans. Dere er også velkommen til å kontakte kundeservice hos det selskapet dere har avtale med.