Om Nordea Finans

Nordea Finans Norge AS

Nordea Finans Norge er en del av Nordea-konsernet og tilhører Nordea Finance - Nordens største finansieringsselskapsgruppe. Vi tilbyr lån, leasing, asset master, factoring og smarte kjøp med whitecard.

Eierforhold

Nordea Finans Norge er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge.

Distribusjon

Selskapet er konsernets spesialister innen leasing, bilfinansiering, factoring og salgsfinansiering. Produktene distribueres gjennom bankens landsomfattende salgsnett, ved selskapets egne medarbeidere på selskapets ti regionskontorer og via samarbeidende leverandører. Sistnevnte kan være bilforhandlere, leverandører av maskiner, utstyr, IKT og point-of-sale.

Etisk forvaltning

Nordea har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI - United Nations Principles for Responsible Investment) som inkluderer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsbeslutningene. Vi samarbeider også med det svenske selskapet Ethix om etisk sortering av alle fond og institusjonelle mandater.

I tillegg har Nordea et samarbeid med Hermes, en internasjonal pioner når det gjelder aktivt eierskap. Hermes vil på Nordeas vegne gå i dialog med selskaper i Nordeas portefølje som ikke lever opp til FNs prinsipper om ansvarlige investeringer, med det formål å endre selskapets atferd.

Kontorer Nøkkeltall og rapporter Kontorer

Salgsrepresentantene


Selskapet har 9 salgsrepresentanter på følgende steder. Kontorene er en integrert del av distribusjonsapparatet til Nordea Bank AB (publ), filial i Norge.

 • Nordea Finans Norge AS (hovedkontor)
  Essendrops gate 7
  Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00
 • Viken /Buskerud, Vestfold og Telemark
  Nedre Langgate 43
  Postboks 2150, 3103 Tønsberg
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Nordvest
  Notenesgate 2
  Postboks 124, Sentrum, 6001 Ålesund
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Avdeling Factoring:
  Lorkenesgate 3
  Postboks 335, 6001 Ålesund
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00  / fax 70124676 
 • Vest
  Alle Helgensgate 2-4
  Postboks 1162, Sentrum,
  5811 Bergen
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Sør
  Markensgate 16
  Postboks 202, 4662 Kristiansand
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Rogaland
  St. Svithunsgt. 1
  Postboks 750, 4004 Stavanger
  Tlf. +47 90255899Ring: +47 90255899 
 • Hedmark/Oppland
  Strandgata 30
  Postboks 1122, 2806 Gjøvik
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Akershus/Østfold
  Dronningensgate 1
  Postboks 160, 1530 Moss
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Trøndelag
  Munkegata 21,
  Postboks 2440,
  7005 Trondheim
  Tlf. +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00 
 • Nord
  Sjøgata 21, 8006 Bodø
  Postboks 563, 8001 Bodø
  Tlf +47 22 48 66 00Ring: +47 22 48 66 00

  Havnepromenaden 5
  Postboks 54
  9481 Harstad
Nøkkeltall og rapporter